วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day. ตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ทางกองสาธารณสุข ฯ จัดขึ้น โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ จุดบริการประชาชน ฯ ไปจนถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ ภาพข่าว 📸 ทต.ท่าพระ

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาล,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day. ตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ที่ทางกองสาธารณสุข ฯ จัดขึ้น โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ จุดบริการประชาชน ฯ ไปจนถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ
ภาพข่าว 📸 ทต.ท่าพระ

Loading