วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ติดตามอาการ ตรวจแผลผ่าตัดและฉีดยาปฏิชีวนะ สุนัขและแมวหลังผ่าตัดทำหมันวันที่ ๔พร้อมให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในการดูแลแผลผ่าตัดและตัดไหมเมื่อครบ ๗ วัน

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ติดตามอาการ ตรวจแผลผ่าตัดและฉีดยาปฏิชีวนะ สุนัขและแมวหลังผ่าตัดทำหมันวันที่ ๔พร้อมให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์ในการดูแลแผลผ่าตัดและตัดไหมเมื่อครบ ๗ วัน

Loading