วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าพระ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นสัปดาห์แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดย มีนางพรรณี อยู่นา เป็นวิทยากร สอนทำ ธุงใยแมงมุม และ ดอกไม้จันทร์ จากลอตตารี่ ที่ไม่ถูกรางวัล ในเวลาต่อมา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มาเยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุและให้กำลังใจ นักเรียนผู้สูงอายุ ที่มาเรียนในวันดังกล่าว ภาพข่าว 📸 ทต.ท่าพระ

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าพระ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นสัปดาห์แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดย มีนางพรรณี อยู่นา เป็นวิทยากร สอนทำ ธุงใยแมงมุม และ ดอกไม้จันทร์ จากลอตตารี่ ที่ไม่ถูกรางวัล ในเวลาต่อมา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มาเยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุและให้กำลังใจ นักเรียนผู้สูงอายุ ที่มาเรียนในวันดังกล่าว
ภาพข่าว 📸 ทต.ท่าพระ

Loading