วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับแจ้งจาก ประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณข้างทางถนนเส้นโกสุม ทางลงสะพาน (เลยมาจากที่เดิม) งานป้องกันนำรถดับเพลิงพร้อม เจ้าหน้าที่ ๓ นาย เข้าระงับเหตุ และสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับแจ้งจาก ประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณข้างทางถนนเส้นโกสุม ทางลงสะพาน (เลยมาจากที่เดิม) งานป้องกันนำรถดับเพลิงพร้อม เจ้าหน้าที่ ๓ นาย เข้าระงับเหตุ และสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมา

Loading