วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับแจ้งเพลิงไหม้ป่า บริเวณ ข้างโรงงานโออิชิฟู้ด บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ งานป้องกันฯ นำรถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ออกควบคุมเพลิง และสามารถคุมเพลิงได้ เวลา ๑๙.๐๐ น. มีประชาชนแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างหมู่บ้านศุภาลัย บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ งานป้องกันนำรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ออกควบคุมเพลิง และสามารถควบคุมเหตุได้

วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับแจ้งเพลิงไหม้ป่า บริเวณ ข้างโรงงานโออิชิฟู้ด บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ งานป้องกันฯ นำรถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ออกควบคุมเพลิง และสามารถคุมเพลิงได้ เวลา ๑๙.๐๐ น. มีประชาชนแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างหมู่บ้านศุภาลัย บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ งานป้องกันนำรถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ออกควบคุมเพลิง และสามารถควบคุมเหตุได้

Loading