งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ ดำเนินการจัดทำลูกระนาด (ชะลอความเร็ว) ที่ถนนตะวันศรีทอง ม.๑๑ ตามคำรองขอของประชาชน

งานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ ดำเนินการจัดทำลูกระนาด (ชะลอความเร็ว) ที่ถนนตะวันศรีทอง ม.๑๑ ตามคำรองขอของประชาชน

Loading