ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่ นางมันฑิกา ไชยพรหม หัวหน้าฝ่ายปกครอง

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่ นางมันฑิกา ไชยพรหม หัวหน้าฝ่ายปกครอง ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ