ร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือฯ โดยในงานนี้คณะจากเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ร่วมส่งนางมันฑิกา ไชยพรหม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าพระ ที่ได้รับคำสั่งโอนย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมสีโห สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ