ทำพิธีมอบธงชาติไทย และธงประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำพิธีมอบธงชาติไทย และธงประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ รวม ๑๐ ชุมชน เพื่อให้นำไปประดับสถานที่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานที่สำคัญภายในชุมชน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ