การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพุธที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด นำโดย คุณณัชชัชพงศ์ วงค์อามาตย์  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการราย  เด็กชายธนดล พันธ์ทอง  ที่ได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ ของคนพิการจาก บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ไปเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  เพื่อเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ โดยมี นางสาวภัทรภร หอมหงทับ ผู้ดูแลคนพิการ ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่  ซึ่งสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร บริษัท ขอนแก่น     บริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายธนดล พันธ์ทอง ให้มีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้  ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้

Loading