การฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พบปะผู้สูงอายุในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และสัปดาห์นี้เป็นการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติ จาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ในเรื่อง “การทำน้ำผักเพื่อสุขภาพและโภชนาการผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง สอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ”

📸 ภาพข่าว : เทศบาลท่าพระ

Loading