ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาลดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบประปา ม.20

Loading