ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบประปา ม.6

Loading