ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่

Loading