ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ 20 เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหน

 5,735 การดูทั้งหมด,  91 การดูวันนี้