ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗-๐๑๑ สายถนนบ้านแขก หมู่ 10 บ้านตลาดท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต2

 5,751 การดูทั้งหมด,  108 การดูวันนี้