ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗-๐๑๗ สายถนนศิวิลัย ม.๑๘ บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต

 5,718 การดูทั้งหมด,  107 การดูวันนี้