เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดขอนแก่น (รุ่นที่ ๑) โดยได้รับเกียรติจากนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานฯ ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) กิจกรรมในครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , นายอำเภอ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ
—————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,575 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้