บริษัท โตโยต้าขอนแก่น จำกัด ได้นำน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค มอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕
คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น จำกัด ได้นำน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพ็ค มอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน / ด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (สามแยกถนนมิตรภาพ – โกสุมพิสัยฯ)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น จำกัด ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,587 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้