ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หนองน้ำสาธารณะ หนองยาว บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ตรวจเยี่ยมคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ ปฏิบัตงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น สูบระบายน้ำท่วมขังพื้นที่บ้านหนองปลาเข็งระบายลงสู่แม่น้ำชี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีแผนการดำเนินการสูบน้ำ รวม ๗ วัน
———————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,581 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้