เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี ๒๕๖๕ (World Milk Day 2022)

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี ๒๕๖๕ (World Milk Day 2022) โดยมีนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศูสัตว์ เขต ๔ เป็นประธานการประชุม และมีนายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมนำเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าพระ จำนวน ๕๐๐ คน เดินทางโดยรถไฟไปทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น , นายรังสรรค์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น , ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย , ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น , ตัวแทนผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉี่ยงเหนือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,576 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้