(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 13 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  1,110,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922142322