(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 18

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 18

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 11 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟท  ราคาที่เสนอ  1,206,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922142553