(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 12 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  605,500.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922142139