(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 4 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  495,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  ธันวาคม 2559purchase_20170922141902