(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีตะคาม หมู่ที่ 7

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีตะคาม  หมู่ที่ 7

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 13 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี กานต์ ขอนแก่น  ราคาที่เสนอ  556,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922141619