(2560) ประกาศสอบราคาจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศสอบราคา “จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 – 25 เม.ย. 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 26 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170420142725