(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  495,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  9  ธันวาคม  2559

purchase_20161219094127