(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2559 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161122095100