(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก.เฟท   ราคาที่เสนอ  1,748,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  15  สิงหาคา  2559

purchase_20161114121822