(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับถนนรอบหนองยาว หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับถนนรอบหนองยาว หมู่ที่ 1

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจกสามพีคอนสตรัคชั่น   ราคาที่เสนอ  587,000.- บาท

ประกาศ  วันที่  30 มิถุนายน  2559

purchase_20161114121529