(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับรอบหนองยาว หมู่ที่ 1

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนรอบหนองยาว หมู่ที่ 1″

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่   15 –  29  มิถุนายน  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161114120705