(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 20

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต   ราคาที่เสนอ  720,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2559

purchase_20161114120229