(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ 7,20

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ที่ 7, 20 ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  28 เมษายน  – 18 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161114115948