(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 20

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่  20 ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  28 เมษายน  – 18 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161114114925