(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศิวิลัย หมู่ที่ 11,18

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศิวิลัย หมู่ที่ 11,18

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เค พี วิศวกรรมการโยธา   ราคาที่เสนอ  1,077,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  2559

purchase_20161114114148