(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศิวิลัย หมู่ 11,18

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศิวิลัย  หมู่ที่ 11,18 ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  15 –  29  มีนาคม  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111161233