(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ 10

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ 10 ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  8 –  22  มีนาคม  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111155527