(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ้งพร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ้งพร”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  3 –  18 กันยายน 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111155214