(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยประชาสุขสันต์ 1

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยประชาสุขสันต์ 1”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  3 – 18 กันยายน  2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111155025

Loading