(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทศบาลท่าพระ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 –  11 สิงหาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111154826

Loading