(2558) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน)

ประกาศสอบราคาซื้อ “ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 1 –  15 กันยายน 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111154551

Loading