จัดเตรียมกระสอบทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้สำหรับเสริมความแข็งแรงประตูน้ำและผนังกันแม่น้ำชีป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ จัดเตรียมกระสอบทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้สำหรับเสริมความแข็งแรงประตูน้ำและผนังกันแม่น้ำชีป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 28 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้