ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ มอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ฯลฯ

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องทำงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ มอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ฯลฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง พร้อมนี้ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากพี่ น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่ง แจ้งเหตุได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐๔๓ – ๒๖๑๔๙๔
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 22 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้