เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือและเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ ๓) จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือและเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ ๓) จังหวัดขอนแก่น ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิเช่น นายศิวกร มิตรราช ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง , นายประจักษ์ จันทะราช สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น , พ.ต.อ.ประวิทย์ โทหา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพระ , นายวิสิฐ จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ , นางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลท่าพระ , นายสายันต์ ผดุงกิจ กำนันตำบลท่าพระ , นางนิจติยา เหล่าสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ , ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น , ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น , ผู้แทนโรงพยาบาลขอนแก่น , ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 19 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้