เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM (ZOOM Application) ระหว่างจังหวัดขอนแก่น กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM (ZOOM Application) ระหว่างจังหวัดขอนแก่น กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งมีนายกเทศมนตรี , นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ปลัดเทศบาล , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 77 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้