(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซอยกลางบ้าน 2 ม.6บ้า

 24,761 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้