ประกาศจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
 

 161 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้