นำส่งหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรท่าพระ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำคณะกรรมการฝ่ายรับคืนวัสดุอุปกรณ์และหีบบัตรเลือกตั้ง
นำส่งหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ไปเก็บรักษาไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 107 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้