ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , คณะครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น , วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น , แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่ น้องชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ